خرید جدید پرسپولیس در راه است/ اتفاقات مثبت برای ترکاندن بمب محبوب برانکو

خرید جدید پرسپولیس در راه است/ اتفاقات مثبت برای ترکاندن بمب محبوب برانکو
مسئولان باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را با مدافع خارجی نفت تهران آغاز کرده اند.

خرید جدید پرسپولیس در راه است/ اتفاقات مثبت برای ترکاندن بمب محبوب برانکو