خرید جدید سپاهان اجازه بازی کردن ندارد!

خرید جدید سپاهان اجازه بازی کردن ندارد!
مدافع – هافبک چپ جدید سپاهان اصفهان هنوز نمی‌تواند برای این تیم به میدان برود.

خرید جدید سپاهان اجازه بازی کردن ندارد!