خروج دود از بزرگترین آتشفشان شمال روسیه

خروج دود از بزرگترین آتشفشان شمال روسیه
وزارت فوریت های روسیه از خروج دود و خاکستر از دهانه فعال ترین آتشفشان در مناطق شمالی کامچاتکا خبر داد.
۱۱:۰۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر


خروج دود از بزرگترین آتشفشان شمال روسیه