خبر 20 سه شنبه 13 تیر 96

خبر 20 سه شنبه 13 تیر 96
نشست خبری سخنگوی دولت/ دیدار سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی عراق با روحانی/ روند حذف کامل پارکبانها از خیابانها و چند خبر دیگر.

خبر 20 سه شنبه 13 تیر 96