خبر 20، یکشنبه 2 مهر 96

خبر 20، یکشنبه 2 مهر 96
حاشیه نشست دانشجویان با رئیس قوه قضائیه/ترامپ و موشک خرمشهر/ تحولات اقلیم کردستان/ رونمایی از دستاوردهای ارتش و چند خبر دیگر

خبر 20، یکشنبه 2 مهر 96