خبر مشروح 13، دوشنبه 26 تیر

خبر مشروح 13، دوشنبه 26 تیر
انتقاد صریح ظریف از ترامپ برای نقض متن برجام/ باید ها و نباید های ترکیب کابینه دوازدهم/ نقاط حادثه خیز جاده ها / لزوم مهار فضای مجازی و . …

خبر مشروح 13، دوشنبه 26 تیر