خبر خوش برای علی اکبریان؛ نجات ستاره سابق استقلال و پرسپولیس از حبس ابد

خبر خوش برای علی اکبریان؛ نجات ستاره سابق استقلال و پرسپولیس از حبس ابد
روز 24 آبان قانون طرح کاهش جرائم مواد مخدر ابلاغ خواهد شد و با توجه به این قانون احتمال کاهش حبس و مجازات این بازیکن وجود دارد.

خبر خوش برای علی اکبریان؛ نجات ستاره سابق استقلال و پرسپولیس از حبس ابد