خبر خوش برای دانشجویان دانشگاه آزاد

خبر خوش برای دانشجویان دانشگاه آزاد
امکان تحصیل دانشجویان در نزدیک‌ترین دانشگاه آزاد محل سکونت با ارائه تسهیلات نقل و انتقال دانشجویی فراهم شد.
۲۲:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ آذر


خبر خوش برای دانشجویان دانشگاه آزاد