خبر خوب برای پرسپولیس در مورد هافبک مصدوم

خبر خوب برای پرسپولیس در مورد هافبک مصدوم
بازیکن مصدوم تیم پرسپولیس به احتمال فراوان به بازی با نفت آبادان خواهد رسید.

خبر خوب برای پرسپولیس در مورد هافبک مصدوم