خبری که از جلسه امروز طاهری و طارمی لو رفت؛ توافق قسطی پرسپولیس و طارمی

خبری که از جلسه امروز طاهری و طارمی لو رفت؛ توافق قسطی پرسپولیس و طارمی
آقای گل فصل پانزدهم و شانزدهم لیگ برتر برای جدایی از پرسپولیس باید با باشگاه به توافق برسد.

خبری که از جلسه امروز طاهری و طارمی لو رفت؛ توافق قسطی پرسپولیس و طارمی