خبری خوش برای منصوریان و استقلالی ها

خبری خوش برای منصوریان و استقلالی ها
دو مصدوم بزرگ استقلال شرایط بازگشت به تمرینات این تیم را به دست آورده اند.

خبری خوش برای منصوریان و استقلالی ها