خبری بسیار خوش برای تراکتورسازان/ تلاش های آجورلو نتیجه داد

خبری بسیار خوش برای تراکتورسازان/ تلاش های آجورلو نتیجه داد
پس از رایزنی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی با نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دو میلیارد تومان بودجه برای این باشگاه تأمین شد.

خبری بسیار خوش برای تراکتورسازان/ تلاش های آجورلو نتیجه داد