خاطره بد پرسپولیسی ها از پاناما

خاطره بد پرسپولیسی ها از پاناما
13 سال پیش که تیم ملی ایران در دیداری تدارکاتی به مصاف پاناما رفت دو بازیکن حریف مورد توجه پرسپولیس قرار گرفتند.

خاطره بد پرسپولیسی ها از پاناما