حکم اخراج متخلفان علمی صادر شد

حکم اخراج متخلفان علمی صادر شد
با رای هیئت رسیدگی به تخلفات، حکم اخراج ۵ عضو هیئت علمی صادر شد.
۱۹:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱ دی


حکم اخراج متخلفان علمی صادر شد