حمله گارد ساحلی یونان به کشتی ترکیه

حمله گارد ساحلی یونان به کشتی ترکیه
یک فروند کشتی باری ترکیه حامل فولاد که از بندر اسکندرون عازم بندر کجاالی در نزدیکی استانبول بود در سه مایلی جزیره رو دوس یونان مورد حمله مسلحانه گارد ساحلی یونان قرار گرفت.

حمله گارد ساحلی یونان به کشتی ترکیه