حمله تند کاپیتان پرسپولیس به طارمی و ماهینی

حمله تند کاپیتان پرسپولیس به طارمی و ماهینی
کاپیتان تیم پرسپولیس واکنش تندی به صحبت های برخی از بازیکنان در برنامه تلویزیونی 90 نشان داد.

حمله تند کاپیتان پرسپولیس به طارمی و ماهینی