حمایت عجیب سرمربی آلمانی از خسرو حیدری/شفر به رحمتی طعنه زد؟

حمایت عجیب سرمربی آلمانی از خسرو حیدری/شفر به رحمتی طعنه زد؟
سرمربی آلمانی استقلال در پایان بازی روز گذشته برابر نفت تهران ترجیح داد به صورتی کاملا بی ربط به تمجید از خسرو حیدری بپردازد.

حمایت عجیب سرمربی آلمانی از خسرو حیدری/شفر به رحمتی طعنه زد؟