حمایت باشگاه پرسپولیس از اقدام انضباطی برانکو

حمایت باشگاه پرسپولیس از اقدام انضباطی برانکو
باشگاه پرسپولیس هم از اقدام برانکو حمایت کرد و قرار شد این 2 بازیکن در کمیته انضباطی پرسپولیس جواب‌گوی درگیری خود باشند.

حمایت باشگاه پرسپولیس از اقدام انضباطی برانکو