حمایت از کالای ایرانی، چرا و چگونه؟

حمایت از کالای ایرانی، چرا و چگونه؟
برنامه تیتر امشب شبکه خبر چرایی و چگونگی حمایت از کالای ایرانی را با حضور دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران بررسی کرد.

حمایت از کالای ایرانی، چرا و چگونه؟