حل مشکلات و چالش های اساسی وظیفه مهم مجلس و دولت

حل مشکلات و چالش های اساسی وظیفه مهم مجلس و دولت
لاریجانی گفت: امروز با حجم مشکلات کشور در ابعاد مختلف نیازمند همگرایی و هم افزایی هستیم و حل مسائل اصلی کشور در گرو این راهبرد است.

حل مشکلات و چالش های اساسی وظیفه مهم مجلس و دولت