حق با شفر است یا قلعه‌نوعی؟

حق با شفر است یا قلعه‌نوعی؟
کی‌روش تا قبل از حضور پادوانی ۱۷ مرتبه توپ را با سر لمس کرده بود، ولی بعد از آمدن مدافع ۱۹۷ سانتی‌متری استقلال، در حسرت برنده شدن یک نبرهوایی بازی را به پایان رساند.

حق با شفر است یا قلعه‌نوعی؟