حقوق کی‌روش از جیب سرخابی‌ها تامین می‌شود

حقوق کی‌روش از جیب سرخابی‌ها تامین می‌شود
فدراسیون فوتبال درآمد قابل توجهی برای صدور مجوز حرفه ای سازی باشگاه ها کسب کرده است.

حقوق کی‌روش از جیب سرخابی‌ها تامین می‌شود