حقایقی علمی در مورد سرطان

حقایقی علمی در مورد سرطان

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۵۷

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

سرطان یک نارسایی در مکانیسم های بیولوژیکی است که بر چرخه زندگی عادی سلول ها در بدن شما تاثیر می گذارد.
به گزارش مهر، به دلایل گوناگون، مکانیسم های بیولوژیکی حاکم بر تقسیم سلولی، رشد سلولی، و مرگ سلولی به اشتباه عمل کرده و در نهایت منجر به رشد و تقسیم غیرقابل کنترل سلول ها می شوند.
ممکن است سلول های سرطانی اطراف سلول های نرمال را در یک بافت گرفته یا آن را جدا کرده، وارد خون شوند و در سایر بخش های بدن پخش شوند. رشد غیرقابل کنترل سلول سرطانی می تواند موجب بروز مشکلات دیگری در بدن شود که در نهایت منجر به مرگ می شود. …

حقایقی علمی در مورد سرطان