حضور حداکثری و بی طرفی کامل، اولویت رسانه ملی در انتخابات

حضور حداکثری و بی طرفی کامل، اولویت رسانه ملی در انتخابات
رئیس سازمان صدا و سیما تاکید کرد: زمینه سازی برای مشارکت پرشکوه و حداکثری مردم، ایفای نقش حرفه ای و رعایت کامل بی طرفی از مهمترین اولویت های رسانه ملی در انتخابات 29 اردیبهشت است.

حضور حداکثری و بی طرفی کامل، اولویت رسانه ملی در انتخابات