«حسام خوشنویس» که بود؟

«حسام خوشنویس» که بود؟
پنجمین سالگرد شهادت سردار حاج حسن شاطری در تالار اندیشه حوزه هنر برگزار شد.

«حسام خوشنویس» که بود؟