حرف‌های بازیکنی که می‌گویند شکایتش برای پرسپولیس خطرناک است

حرف‌های بازیکنی که می‌گویند شکایتش برای پرسپولیس خطرناک است
مسعود هماهمی همچنان در تلاش است تا طلبش را از قرمزها بگیرد.

حرف‌های بازیکنی که می‌گویند شکایتش برای پرسپولیس خطرناک است