حذف ناباورانه جوانان ایران در دور مقدماتی قهرمانی فوتبال آسیا

حذف ناباورانه جوانان ایران در دور مقدماتی قهرمانی فوتبال آسیا
تیم ملی فوتبال جوانان با قرار گرفتن در رده دوم گروه خود از صعود به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا بازماند.

حذف ناباورانه جوانان ایران در دور مقدماتی قهرمانی فوتبال آسیا