حجت الاسلام پورمحمدی: ایران در رتبه شانزدهم علم و فناوری جهان قرار دارد

حجت الاسلام پورمحمدی: ایران در رتبه شانزدهم علم و فناوری جهان قرار دارد
وزیر دادگستری گفت: جمهوری اسلامی بنا بر گزارش نهادهای معتبر بین المللی در رتبه شانزدهم علم و فناوری جهان قرار دارد.
۱۷:۰۶ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۶ آذر


حجت الاسلام پورمحمدی: ایران در رتبه شانزدهم علم و فناوری جهان قرار دارد