جنگ لفظی روسیه و انگلیس

جنگ لفظی روسیه و انگلیس
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به اظهارات وزیر خارجه انگلیس گفت: بوریس جانسون آلوده به زهر نفرت و خشم است و بسیار ترسناک است که وی نماینده یک قدرت هسته‌ای است.

جنگ لفظی روسیه و انگلیس