جنگ طلبی های آمریکا، مردم جهان را نگران کرده است

جنگ طلبی های آمریکا، مردم جهان را نگران کرده است
پس از حمله موشكي امريكا به پایگاهی در سوریه و تهدیدات این کشور علیه کره شمالی، جستجوي اصطلاح “جنگ جهاني سوم” در موتور جستجوگر گوگل به بالاترين ميزان رسيد.

جنگ طلبی های آمریکا، مردم جهان را نگران کرده است