جنگ بیرون از زمین استقلالی ها/ تیکه جدید فرهاد مجیدی به جواد نکونام

جنگ بیرون از زمین استقلالی ها/ تیکه جدید فرهاد مجیدی به جواد نکونام
شماره 7 سابق استقلالی ها، در مصاحبه اخیر خود به نکونام هم تیکه انداخته است.

جنگ بیرون از زمین استقلالی ها/ تیکه جدید فرهاد مجیدی به جواد نکونام