جنگ بزرگ علی علیپور در استادیوم آزادی

جنگ بزرگ علی علیپور در استادیوم آزادی
علی علیپور 6 گله است و محمد قاضی 7 گله اما بازی فردا می‌تواند جای آنها را با هم عوض کند.

جنگ بزرگ علی علیپور در استادیوم آزادی