جنجال دیده نشده از دیدار تراکتورسازی و استقلال/ کتک‌کاری به‌خاطر توهین به قلعه‌نویی

جنجال دیده نشده از دیدار تراکتورسازی و استقلال/ کتک‌کاری به‌خاطر توهین به قلعه‌نویی
ليدرِ كه به امير قلعه نويی فحاشی كرد باعث جنجال بزرگی شد.

جنجال دیده نشده از دیدار تراکتورسازی و استقلال/ کتک‌کاری به‌خاطر توهین به قلعه‌نویی