جلسه برانکو با سه بازیکن در روز شکسته شدن اعتصاب

جلسه برانکو با سه بازیکن در روز شکسته شدن اعتصاب
در جریان تمرین امروز تیم پرسپولیس، سرمربی کروات این تیم برای دقایقی با برخی از بازیکنانش به صورت اختصاصی به گفت‌وگو پرداخت.

جلسه برانکو با سه بازیکن در روز شکسته شدن اعتصاب