جشنواره پرتقال بازی ایتالیایی ها

جشنواره پرتقال بازی ایتالیایی ها
ایتالیا، یکی از مقصدهای مهم گردشگری است که هرساله، در فوریه، با کارناوال ماسک ونیز، میزبان صدها هزار گردشگری می شود که برای تماشای جشنواره ای از ماسک های معروف ونیزی، به این شهر رویایی سفر می کنند.

جشنواره پرتقال بازی ایتالیایی ها