جشنواره قرآن و عترت دانشگاهی

جشنواره قرآن و عترت دانشگاهی
از برگزیدگان سی و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان تجلیل شد.

جشنواره قرآن و عترت دانشگاهی