جزئیات جنس تاج فتحعلی شاه / تاج شاهانه بید زد

جزئیات جنس تاج فتحعلی شاه / تاج شاهانه بید زد

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۱۲

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

به گزارش مشرق، میترا اعتضادی طی ارائه مقاله ای با عنوان “تأکید بر روش ها و محاسبات فیزیک؛ مکانیک نسبت به روش های تجزیه گر سنجشی دستگاهی در درمان و مرمت آٍثار تاریخی، به موضوع تاج کیانی فتحعلی شاه قاجار ” پرداخت و اظهار داشت: تاج کیانی متعلق به فتحعلی شاه قاجار با ترکیبات آلی و معدنی در ساختار بافته، مخمل، ابریشم، ماهوت و مروارید، کانی های گوناگون مانند طلا، زمرد، یاقوت، لعل و الماس است.
وی ادامه داد: این تاج در گذر زمان دچار آسیب های پیدا و پنهان شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و زیستی در بخش های گوناگون شده که در فرآیندهای آلودگی کلی، خشکی الیاف …

جزئیات جنس تاج فتحعلی شاه / تاج شاهانه بید زد