جزئیات بورس خارج از کشور آزمون دکتری ۹۶ اعلام شد

جزئیات بورس خارج از کشور آزمون دکتری ۹۶ اعلام شد
جزئیات بورس خارج از کشور آزمون دکتری ۹۶ اعلام شد که براساس یکی از بندهای آن، طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متاهل است.
۱۹:۳۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۹ آذر


جزئیات بورس خارج از کشور آزمون دکتری ۹۶ اعلام شد