جریمه نقدی و حبس در انتظار متخلفان علمی

جریمه نقدی و حبس در انتظار متخلفان علمی
عضو کمیسیون حقوق مجلس گفت: متخلفان علمی کشور علاوه بر جریمه نقدی در صورت تایید قاضی زندانی می شوند.
۲۱:۵۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۳ آذر


جریمه نقدی و حبس در انتظار متخلفان علمی