جدایی قطعی 2 لژیونر ایرانی/ یکی در راه استقلال دیگری در فکرخداحافظی!

جدایی قطعی 2 لژیونر ایرانی/ یکی در راه استقلال دیگری در فکرخداحافظی!
دو بازیکن ایرانی الاهلی در کنار سایر بازیکنان خارجی این باشگاه باید چمدان های خود را برای ترک این باشگاه ببندند.

جدایی قطعی 2 لژیونر ایرانی/ یکی در راه استقلال دیگری در فکرخداحافظی!