جدایی بازیکن کلیدی استقلال هم قطعی شد

جدایی بازیکن کلیدی استقلال هم قطعی شد
مدافع تیم استقلال تهران به دنبال شکست سنگین این تیم مقابل العین از هواداران خداحافظی کرد.

جدایی بازیکن کلیدی استقلال هم قطعی شد