جدایى ابراهیمى قطعى نشده است/ باشگاه پرسپولیس خواستار تعیین وضعیت نوراللهى شده است

جدایى ابراهیمى قطعى نشده است/ باشگاه پرسپولیس خواستار تعیین وضعیت نوراللهى شده است
کاظم محمودى گفت: جدایى محمد ابراهیمى از تیم ما قطعى نشده است و به دنبال حفظ این بازیکن هستیم.

جدایى ابراهیمى قطعى نشده است/ باشگاه پرسپولیس خواستار تعیین وضعیت نوراللهى شده است