جایگزین تلسکوپ هابل ساخته شد

جایگزین تلسکوپ هابل ساخته شد
دانشمندان ناسا اعلام کردند: با نصب ۱۸ آینه بسیار بزرگ در کنار یکدیگر موفق شده اند بزرگترین تلسکوپ جهان را بسازند.
۰۸:۵۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۳ آبان


جایگزین تلسکوپ هابل ساخته شد

در امتداد شب