جانشین کاوه رضایی در استقلال مشخص شد

جانشین کاوه رضایی در استقلال مشخص شد
قرارداد مرتضی تبریزی با ذوب آهن اصفهان در پایان فصل جاری به اتمام می رسد و گفته می شود این مهاجم با استقلالی ها به توافق رسیده است.

جانشین کاوه رضایی در استقلال مشخص شد