جانشین پراید در نمایشگاه خودروی شیراز

جانشین پراید در نمایشگاه خودروی شیراز
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: خودروهای کوئیک، ساینا اتوماتیک و برلیانس C3 به عنوان خودروهای جایگزین پراید انتخاب شده اند.

جانشین پراید در نمایشگاه خودروی شیراز