جاسوسی از گوشی‌های اندروید با GPS گوگل

جاسوسی از گوشی‌های اندروید با GPS گوگل
یکی از نشریات الکترونیکی طی تحقیقاتی به این نتیجه رسید که کمپانی گوگل به شکل مخفیانه از دارندگان گوشی های اندروید جاسوسی کرده است.

جاسوسی از گوشی‌های اندروید با GPS گوگل