جادوگر اولتیماتوم داد؛ تا یکشنبه تکلیف بازیکنان مشخص نشود دیگر در تمرینات شرکت نمی‌کنم

جادوگر اولتیماتوم داد؛ تا یکشنبه تکلیف بازیکنان مشخص نشود دیگر در تمرینات شرکت نمی‌کنم
سرمربی تیم نفت تهران گفت:آنهایی که از نفت پول می‌خواهند حق دارند اما ای کاش این قانون برای همه تیم ها یکسان بود.

جادوگر اولتیماتوم داد؛ تا یکشنبه تکلیف بازیکنان مشخص نشود دیگر در تمرینات شرکت نمی‌کنم