ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته

ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته
مشاور سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی از ۱۵ تا ۱۹ آبان آغاز می شود.
۱۴:۳۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۳ آبان


ثبت نام تکمیل ظرفیت دوره های مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته

کانال تلگرام اکسین چنل