ثبت احوال: اجباری در تعویض شناسنامه ها نیست

ثبت احوال: اجباری در تعویض شناسنامه ها نیست
سخنگوي سازمان ثبت احوال كشور گفت: شناسنامه‌‌هاي صادر شده در جمهوري اسلامي ايران محدوديتي از نظر زمان اعتبار ندارد و هيچ اجباري براي تعويض آنها نيست.

ثبت احوال: اجباری در تعویض شناسنامه ها نیست