تیم ملی ایتالیا از جام جهانی بازماند

تیم ملی ایتالیا از جام جهانی بازماند
ایتالیا از صعود به جام جهانی ۲۰۱۸ بازماند.

تیم ملی ایتالیا از جام جهانی بازماند